Regulament Giveaway

REGULAMENT LOTERIE
GIVEAWAY ALAO STUDIO

 

 1.ORGANIZATORUL SI SCOPUL PREZENTULUI CONCURS 

(1) Organizatorul prezentului concurs este ARTSTOCKS S.R.L., cu sediul social in Sos. Colentina, nr. 2, camera 1, bloc ALMO1, scara C, etaj 5, apartament 104, inregistrata cu nr. J40/1908/04022021, cod fiscal 43677231, avand contul  nr. RO73 INGB 0000 9999 1112 6273, deschis la Banca ING BANK, reprezentata prin Alice Voica, in calitate de administrator ("Organizatorul").

 (2) Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul") incarcat pe pagina web a Organizatorului https://alaostudio.com/pages/regulament-giveaway Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, solicitarea acestuia putand fi efectuata prin transmiterea unui email la adresa office@alaostudio.com sau prin contactarea Organizatorului la nr. de telefon +40 (723) 370 215.

(3) Concursul este organizat si se desfasoara strict in mediul online, in perioada 18.04.2022 - 23.04.2022 pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii "alao.studio" (https://www.instagram.com/alao.studio/) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ("GIVEAWAY"). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea GIVEAWAY-ului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila. 

 (4) Participarea la GIVEAWAY constituie cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neconditionata a termenilor si conditiilor de mai jos.

 

2.DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Participarea la GIVEAWAY este gratuita pentru orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • are varsta de peste 18 ani;
 • are un cont activ si public alocat platformei Instagram;
 • este urmaritor al paginii "alao.studio" si al paginii "anacaltun" de pe platforma Instagram;
 • posteaza un comentariu in rubrica aferenta postarii de pe contul Organizatorului de Instagram, in care este prezentat premiul pe platforma Instagram intre data 18.04.2022, ora 00:00 si data 24.04.2022, ora 23:59 prin care nominalizeaza alte trei conturi (distincte) de pe platforma Instagram. Pentru claritate, doar comentariile postate in perioada indicata anterior, care indeplinesc conditiile indicate in prezentul Regulament, pot fi validate drept castigatoare. 
 • se inscrie la Newsletter-ul ALAO STUDIO.
(2) Sunt descalificate automat persoanele care participa la GIVEAWAY asumandu-si o identitate falsa sau confirmari si garantii false. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din GIVEAWAY sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date de identificare corecte, s-a inscris utilizand date, confirmari si/sau garantii false, are un comportament neadecvat (care se poate manifesta inclusiv, dar fara a se limita la postarea pe oricare dintre paginile de Instagram indicate anterior de comentarii jignitoare la adresa administratorului paginii de Instagram sau la adresa oricarei alte persoane, fizice sau juridice) sau incearca sa influenteze rezultatul GIVEAWAY-ului prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

 

3.PREMIUL SI CONDITIILE DE ORGANIZARE

(1) Oricare participant, care respecta cerintele de concurs (in special cele indicate la art. II alin. (1) de mai sus), poate castiga premiul oferit de Organizator.

(2) Premiul GIVEAWAY-ului consta intr-o pereche de pantaloni "Dagmar" si o jacheta "Leah Jacket". Premiul este netransmisibil si nu pot fi inlocuit la solicitarea castigatorului iar valoarea totala a acestuia este de 1.045,00 lei.

(3) GIVEAWAY-ul se desfasoara intre data 18.04.2022, ora 00:00 si data 24.04.2022, ora 23:59, pe pagina "alao.studio" si "anacaltun" de pe platforma Instagram.

(4) Castigatorul va fi ales prin utilizarea unei platforme online, aleasa in mod unilateral de Organizator, care utilizeaza un algoritm ce implica desemnarea aleatorie a acestuia. Organizatorul va face public numele castigatorului printr-un comentariu la postarea GIVEAWAY-ului si printr-un story pe pagina de Instagram a Organizatorului. Doar participantii care respecta toate cerintele de concurs vor fi considerati eligibili.

(5) Participantul desemnat castigator trebuie sa indeplineasca conditiile de la art. IV de mai jos referitor la acceptarea premiului. In baza acestei acceptari, Organizatorul ii va trimite castigatorului premiul la adresa furnizata de castigator.

 

4.DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

(1) Castigatorul GIVEAWAY-ului este ales in mod aleatoriu dintre persoanele care indeplinesc conditiile expuse in prezentul Regulament, astfel cum este indicat la art. III alin. (4) de mai sus. 

(2) Daca castigatorul extras nu indeplineste conditiile din prezentul Regulament sau refuza premiul, se va face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui castigator.

(3) Stabilirea castigatorului se va face in termen de maximum 72 de ore de la momentul finalizarii GIVEAWAY-ului, iar rezultatul va fi anuntat prin intermediul contului Organizatorului de pe platforma Instagram (indicat anterior). Castigatorul va fi contactat de Organizator in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data anuntului prin intermediul platformei Instagram si trebuie sa confirme acceptarea premiului, precum si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru livrarea acestuia in termenul indicat la alin. (4) de mai jos.

(4) Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a castigatorului cauzata de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui raspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a castigatorului sau lipsa unui raspuns din partea acestuia in termen de 2 de zile calendaristice, de la data incercarii de contactare sau de la data informarii castigatorului, dupa caz, atrage pierderea premiului.

(5) Castigatorul premiului oferit in cadrul GIVEAWAY-ului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestuia.

(6) In cazul in care castigatorul nu accepta premiul (refuza sau nu raspunde in termenul indicat) ori nu se poate realiza livrarea premiului, din motive independente de vointa Organizatorului, Organizatorul va face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui castigator.

(7) Premiul va fi transmis in maximum 30 de zile lucratoare de la data acceptarii acestuia de catre castigator.

 

5.IMPOZITE SI ALTE CHELTUIELI

(1) Organizatorul GIVEAWAY-ului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului aferent premiului cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale datorate, dupa caz.

(2) Participantilor la GIVEAWAY nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

(3) Costurile de transport sunt suportate de Organizator in masura in care castigatorul indica o adresa de livrare de pe teritoriul Romaniei, respectiv din Bucuresti. Castigatorul va suporta cheltuielile de rambursare daca refuza premiul ulterior expedierii acestuia de catre Organizator. 

 6.LITIGII

(1) Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la GIVEAWAY se vor solutiona in mod amiabil.

(2) In situatia in care neintelegerile nu pot fi solutionate pe cale amiabila, eventualele litigii vor fi de competenta instantei de la sediul Organizatorului.

7. SUSPENDAREA SI INCETAREA GIVEAWAY

(1) GIVEAWAY poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune incetarea acestuia atunci cand intervine un caz de forta majora care face imposibila desfasurarea GIVEAWAY-ului, cand continuarea acestuia ar atrage incalcarea unor prevederi legale sau cand, din motive obiective si neprevazute continuarea GIVEAWAY-ului ar putea conduce la prejudicii Organizatorului sau oricarui afiliat/colaborator al acestuia.

(2) Organizatorul va anunta participantii cu privire la suspendarea sau incetarea GIVEAWAY-ului prin publicarea unui anunt pe cel putin una din urmatoarele platforme: Instagram sau pe website-ul propriu.

(3) Imposibilitatea persoanei desemnate castigatoare de a intra in posesia premiului din cadrul acestui GIVEAWAY exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat unei alte persoane, urmand a se face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui castigator.

(4) Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu la GIVEAWAY folosind conturi de Instagram false, multiple sau al caror continut este format din postari tip 'giveaway' de pe diverse pagini.

8 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Organizatorul ofera o atentie sporita prelucrarii datelor cu caracter personal si protejarii vietii private ale participantilor la GIVEAWAY, in acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a tuturor celorlalte acte normative aplicabile.

(2) Avem rugamintea sa cititi cu atentie politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care va informam asupra modului in care Organizatorul colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la GIVEAWAY.

 (3) Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal consta in indeplinirea obligatiilor aferente organizarii GIVEAWAY. In acest sens, Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal furnizate de participanti in rubrica ”Comentarii” aferenta postarii in care este prezentat premiul GIVEAWAY in vederea extragerii unui castigator prin intermediul unei platforme online, aleasa in mod unilateral de Organizator, care utilizeaza un algoritm ce implica desemnarea aleatorie a castigatorului.

(4) Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participantilor colectate si prelucrate de Organizator sunt cele disponibile in rubrica ”Comentarii” aferenta postarii in care este prezentat premiul GIVEAWAY si pot consta in: numele aferent contului Instagram (user name).

 

Pentru transmiterea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, Organizatorul va solicita castigatorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele si prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numar de telefon.

(5) Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor doar in masura necesara pentru desfasurarea GIVEAWAY si pentru respectarea obligatiilor stabilite de lege.

(6) Drepturile participantilor

Participantii la GIVEAWAY au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare si de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constand in transmiterea acestora catre alti operatori;
 • dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a fi necesara vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii castigatorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care si-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

 Aveti posibilitatea de a va exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitari scrise transmise la adresa de e-mail: office@alaostudio.com.

(7) Partajarea datelor cu caracter personal

Pentru buna desfasurare a GIVEAWAY, exista posibilitatea ca Organizatorul sa partajeze datele cu caracter personal ale participantilor cu alti operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar in masura in care acestia au implementat masuri de protectie adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(8) Sesizari

Pentru intrebari, sesizari sau atunci cand doriti sa va exercitati drepturile legale, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: office@alaostudio.com.

 

Daca sunteti nemultumiti de modul in care prelucram datele cu caracter personal sau de modalitatea in care v-am raspuns solicitarilor adresate, aveti posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.

9. CONTACT SI SESIZARI DESFASURARE GIVEAWAY

(1) In situatia in care aveti intrebari referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: office@alaostudio.com.

(2) Daca va considerati lezat in vreun fel de modul in care se desfasoara GIVEAWAY, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale Pentru Protectia Consumatorilor, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod postal 011865 – www.anpc.ro.

 

Organizator

ARTSTOCKS S.R.L.

Prin Alice Voica

In calitate de administrator